1_A v halloweenskych maskách 1_B v halloweenskych maskách 2. ročník v halloweenskych maskách 3. ročník v halloweenskych maskách 4. ročník v halloweenskych maskách
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Dobšinského Košice

Prečítané: 55x
V piatok 9.11.2018 sa Nelka Vargová žiačka 4.roč. a Alenka Horváthová z 5.roč. zúčastnili za doprovodu pani učiteľky Ľ. Gromovej súťažnej prehliadky v prednese rozprávok Dobšinského Košice.

14.ročník sa opakovane konal pod záštitou Matice Slovenskej v priestoroch ZŠ Postupimská na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. V 3.kategóriách súťažilo 49 žiakov.

Nelka Vargová získala v 1.kategórii (2. až 4.ročník) cenu podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Alenka Horváthová získala v 2.kategórii (5. až 6.ročník) cenu Matice slovenskej. Obe naše dievčatá si zo súťaže odniesli okrem diplomov a pekných kníh aj cenné skúsenosti v recitácii. Blahoželáme! 

Pekné výsledky boli zverejnené aj na webovej stránke Matice Slovenskej: http://matica.sk/na-krajskom-maticnom-festivale-dobsinskeho-kosice-sa-zucastnilo-50-zakladnych-skol-z-celeho-kosickeho-kraja aj na http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/festival-slovenskych-rozpravok-kosice/45506-clanok.html

Dobšinského Koš...
Dobšinského Košice Dobšinského Košice
Aj s diplomom
Aj s diplomom Aj s diplomom
Dobšinského Koš...
Dobšinského Košice Dobšinského Košice
Naše kočky
Naše kočky Naše kočky

Komparo 9

Prečítané: 100x
Oznamujeme rodičom a žiakom deviateho ročníka, že 15.novembra 2018 sa uskutoční testovanie deviatakov pod názvom ,,Komparo 9". Je to ,,tzv. nácvik" na testovanie Monitor, ktoré musí absolvovať každý žiak deviateho ročníka.Výsledok pre žiaka z monitoru je dôležitý. Stredné školy ho totiž zohľadňujú v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie. 

Mnohí žiaci však nemajú s takýmito testami skúsenosti. Preto je každoročne ponúkané deviatakom možnosť vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.

Každý účastník testovania KOMPARO dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

Tak im držme palce!

Testovanie 5

Prečítané: 66x
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľom testovania je: 
- získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2
- poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Povolené pomôcky: 
- modré pero

Nepovolené pomôcky: 
- kalkulačka, pravítko, zošit, učebnica, výpisky

E-test

Prečítané: 61x

V utorok, 6. novembra 2018, sa na našej škole uskutočnilo E-testovanie pre žiakov 5. ročníka. Žiaci si preverili svoje znalosti zo slovenského jazyka a matematiky pomocou testu, ktorý sa vypĺňal pomocou počítača.

Najlepšie výsledky dosiahli:

Slovenský jazyk:

Jakub Šamko - 83%

Nelly Jankeová - 83%

Samuel Szunyog - 80%

Martin Dubecký - 80%

Alexander Vojtilla - 80%

 

Matematika

Jakub Šamko - 93%

Samuel Szunyog - 87%

Nelly Jankeová - 87%

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Prečítané: 49x
Dňa 25.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. 
Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto: Daniel Takáč, 9. ročník
2. miesto: Gabriel Čardáš, 9. ročník
3. miesto: Ján Imrich, 8. ročník

Víťazovi srdečne blahoželáme a želáme mu veľa šťastia a úspechov na okresnom kole, ktoré sa bude konať 28. novembra 2018.

Nad testami
Nad testami Nad testami
Na olympiáde
Na olympiáde Na olympiáde
Pripravení
Pripravení Pripravení
Osmačky s úsmev...
Osmačky s úsmevom Osmačky s úsmevom

Neprehliadnite

Zber čistých plastových vrchnáčikov od 12.novembra do konca decembra

Vianočná akadémia 9.12.2018 od 16.00 hodiny.
Zraz účinkujúcich v klube o 15.45 hod. 

PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2018 ZŠ Haniska and design by za.jo.net