Turnaj v Ždani - 1. miesto Turnaj prípravkárov
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Letné prázdniny

Prečítané: 84x

Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske želá žiakom krásne prázdniny. Prežite ich v zdraví, pokoji a poriadne si oddýchnite!

Stretneme sa opäť v septembri.

Kritéria hodnotenia počas mimoriadnej situácie Covic-19 v školskom roku 2019/2020

Prečítané: 109x

Predmetové komisie a metodické združenie prerokovali a schválili návrh na kritériá v tomto znení:

1. – 4. ročník :  Žiak/žiačka sa zapájal/a do vyučovacieho procesu a v rámci svojich možností priebežne vypracovával/a zadané úlohy.

5.-9. ročník

·        Žiak/žiačka  sa zúčastňoval/a na  dištančnom vzdelávaní podľa svojich možností (email - Edupage, iné výukové programy – pracovné listy), prípadnú neúčasť zdôvodnil/ospravedlnil.

·        V rámci svojich zručností  a vedomostí riešil/a zadané úlohy, vypracovával/a pracovné listy, dodržiaval/a pokyny učiteľa.

·        Svoju prácu zdieľal/a jemu prístupnou formou, reagoval/a na spätnú väzbu vyučujúceho.

  Ak sa zo subjektívnych príčin žiakovi/žiačke nepodarí splniť určené kritériá, žiak/žiačka môže byť pred záverečným hodnotením preskúšaný/á. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Oznam o zmenách organizácie vyučovania

Prečítané: 88x

Od pondelka, 15. júna 2020, už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine.

Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.

Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

Denné IT tábory

Prečítané: 102x
IT akadémia, do ktorého je zapojená aj naša škola, ponúka pre deti množstvo táborov. Viac informácií môžete získať na: http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka

Prečítané: 98x

Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že došlo ku kontrole a doplneniu  údajov, ktoré boli potrebné k tomu, aby sme mohli pripraviť rozhodnutie  o prijatí dieťaťa do našej Základnej školy, by sme Vám chceli oznámiť, že  v stredu 10.6.2020 alebo štvrtok 11.6.2020 v čase od 8,00-13,00 h. si môžete prevziať rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej Základnej školy na vedení  školy.

So sebou si treba doniesť :

 -        Občiansky preukaz zákonného zástupcu

 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás!

S pozdravom vedenie školy 

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net