Malí Mikulášikovia Mikulášske trio Modlíme sa ruženec Prváčence s Mikulášom V ŠKD
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Október 2020 v ŠKD

Prečítané: 69x
Jesenné tvorenie s deťmi bolo zábavné. Šarkan k jeseni neoddeliteľne patrí, a preto sme zorganizovali súťaž o najkrajšieho šarkana. Šarkanov sme vyrábali z pestrofarebného papiera podľa vlastnej fantázie. Z dievčat najkrajšieho šarkana zhotovila Dorotka Šamková a z chlapcov Danielko Szabó. Mesiac október je zároveň „Mesiacom úcty k starším“. Slovo úcta by sa nemalo vytrácať z našich úst i z nášho srdiečka. Úcta sa dá prejaviť aj maličkosťami, akými sú pozdrav, pohladenie, úsmev... Aj my, žiaci 3.B triedy sme nezabudli a v ŠKD sme zhotovili krásny pozdrav, ktorý sme s láskou venovali našim starým rodičom. Spoločne sme sa rozprávali o rodine, mojom domove, a tiež sme ju nakreslili. Za najkrajšie práce si pochvalu zaslúžia Danielka Ferencová, Filipko Piško a Danielko Výrostko. Počas slnečných dní sme čas strávili vonku na ihrisku a trocha zašportovali.

Prváci si tento jesenný mesiac spestrili farbami. Zamerali sa hlavne na farby vitamínov. Deti vedia, že vitamíny sú pre ľudí veľmi dôležité a preto si spoločne vymodelovali ovocie a zeleninu a zhotovili farebné ,,košíčky zdravia", z ktorých si urobili výstavku. Tiež o svojom talente sa presvedčili v súťaži ,,Hľadáme spevácke talenty". Po celkovom vyhodnotení zvíťazíli za dievčenské družstvo Nelka Sedláková a za chlapčenské družstvo Jakubko Pelčarský. Výhercom srdečne blahoželáme!

Na záver mesiaca si deti zhotovili halloweenské masky, z ktorých si urobili výstavku.

Moja rodina
Moja rodina Moja rodina
Využívame krásn...
Využívame krásne počasie Využívame krásne počasie
Čo to bude?
Čo to bude? Čo to bude?
Pochvala
Pochvala Pochvala

Školské kolo olympiády zo SJL

Prečítané: 75x
Tak ako každý rok i teraz sa  na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí vypracovávali úlohy dištančnou formou. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka 9. ročníka Katka Kačmariková, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole. Na druhom mieste sa umiestnila Ella Palenčárová, 8. roč. a na treťom mieste sa umiestnili Sarah Majorošová, 8. roč. a Sandra Benešová, 9. roč.

Víťazom srdečne blahoželáme. 

Záložka do knihy spája školy

Prečítané: 89x

V tomto školskom roku sme sa už po 5.krát zapojili do česko- slovenského projektu Záložka do knihy spája školy na tému: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a próze. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a tiež medzi slovenskými strednými školami. Cieľom je aj podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Organizátor projektu na Slovensku Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila na spoluprácu základnú školu v Stropkove. V týchto dňoch dokončujeme záložky zdobené ilustráciami a citátmi z kníh, ktoré do konca októbra odošleme do Stropkova. Záložky tvoríme s pani učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, ale aj popoludní s pani vychovávateľkami v ŠKD. V priebehu prvého novembrového týždňa žiakom rozdáme doručené záložky vyrobené žiakmi v Stropkove. Veríme, že touto aktivitou podporíme záujem našich žiakov o čítanie kníh.

Záložky 2
Záložky 2 Záložky 2
Záložky 4
Záložky 4 Záložky 4
Záložky
Záložky Záložky
Záložky 3
Záložky 3 Záložky 3

Ďalšie súťaže v ruskom jazyku

Prečítané: 86x

Viatské humanitné gymnázium s rozšíreným vyučovaním angličtiny a Inštitút humanitných a sociálnych vied Viatskej štátnej  univerzity v meste Kirov v Rusku organizuje medzinárodnú súťaž s názvom AzBukiVedi.  

Do tejto súťaže, ktorá sa bude konať on- line sa zapojí žiačka našej školy  Katarína Kačmariková so svojou kamarátkou, v kategórii: Spev ruskej piesne. Katka si sama vybrala kozácku národnú pieseň – Oj to je večer. Obe  dievčatá povzbudzujeme a prajeme im veľa úspechov aj nových skúseností.

Ďalšou záujemkyňou o ruský jazyk je žiačka 3. ročníka Terezka Imrichová, ktorá sa po prvýkrát pripravuje na súťaž Ruské slovo v kategórii – Prednes ruskej poézie. Tiež jej prajeme, aby v sebe objavovala svoje talenty a rozvíjala ich pre svoje dobro a pre radosť  druhým.

Ruská pieseň nad Dunajom

Prečítané: 67x

V minulom roku sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského festivalu Ruská pieseň nad Dunajom. Svoj záujem prejavili aj v tomto roku a on-line sa nahlásili aj na tohoročnú prehliadku tohto festivalu. Prihlásení sú títo žiaci našej školy: Katarína Kačmáriková, Alena Horváthová, Lucia Oravcová a skupina Slávici v zložení: Eliška Horváthová, Tomáš Sedlák, Mirka Horvátová, Vanesa Godušová a Nikola Kačmáriková. Títo žiaci zaslali svoje spevácke nahrávky a vyhodnocovať ich bude odborná porota v Rusku. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu čakáme na ďalšie pokyny organizátorov festivalu Ruská pieseň nad Dunajom. Našim žiakom želáme veľa úspechov, umeleckých zážitkov a skúseností.

Ruská pieseň na...
Ruská pieseň nad Dunajom Ruská pieseň nad Dunajom

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net