Otvorená hodina v 1.A triede Otvorená hodina v 1.B triede Dopravné ihrisko Zaujímavé vysvedčenie
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Prečítané: 38x
Dňa 15.februára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády v Slanci, na ktorej sa zúčastnili aj naše dve žiačky zo 7. ročníka. Alexandra Juhásová obsadila krásne 2. miesto a takto si zabezpečila postup na krajské kolo. Lenka Lossinszká zasa obsadila 7. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce. 

Okresné kolo Geografickej olympiády

Prečítané: 48x
V Košiciach sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci z piateho, šiesteho a deviateho ročníka. V náročnej konkurencii obstáli a umiestnili sa takto: 

Kategória E - ôsmy a deviaty ročník
Gabriel Čardáš - siedme miesto s počtom bodov 67

Kategória F - šiesty a siedmy ročník
Peter Výrostko - ôsme miesto s počtom bodov 63

Kategória G - piaty ročník
Jakub Šamko - desiate miesto s počtom bodov 54,5

Srdečne blahoželáme!

Testovanie 9-2019

Prečítané: 65x
Základné informácie k testovaniu 9-2019

Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 3. apríla 2019. Cieľom testovanie je: 

- získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania

- porovnávať výkony jednotlivých žiakov a škôl

- poskytnúť školám a verejnosti spätnú väzbu a kompexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania

Testovať sa budú žiaci z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero
Nepovolené pomôcky: mobily, študijné materiály, učebnice

Ak sa žiak nedostaví na riadny termín testovania, náhradný termín je 16. apríl 2019 avšak nie priamo v škole, ale v krajskom meste.

Odovzdávanie diplomov za súťaž Všedkovedko a Expert geniality show

Prečítané: 64x
V posledný januárový deň, keď sa odovzdávali výpisy známok, pani zástupkyňa Mgr. Jana Schmotzerová, koordinátorka súťaže Všedkovedko, odovzdávala diplomy žiakom, ktorí sa danej súťaže zúčastnili. Diplomy a malé darčeky žiakov potešili a povzbudili k ďalším výkonom. 

Do súťaže Všetkovedko sa zapojilo 19 187 detí – 6826 druhákov, 6568 tretiakov a 5793 štvrtákov z celého Slovenska. Zastúpenie v tejto súťaži mali aj žiaci našej školy, z ktorých sa najlepšie umiestnila Marianna Miková a to na 33. miesteMedzi ďalších úspešných riešiteľov patria:

2. ročník (6826 žiakov):

Natália Jusková – 53. miesto

Patrik Čerkala – 59. miesto

Jakub Palenčár – 66. miesto

Natália Szunyogová – 73. miesto

Vivienne Majorošová – 80. miesto

Všedkovedko 4. ...
Všedkovedko 4. ročník Všedkovedko 4. ročník
Všedkovedko 3. ...
Všedkovedko 3. ročník Všedkovedko 3. ročník
Všedkovedko 2. ...
Všedkovedko 2. ročník Všedkovedko 2. ročník


Valentínska diskotéka

Prečítané: 56x
V štvrtok 14. februára 2019 od 15.00 do 18.00 hodiny sa uskutoční Valentínska diskotéka v priestoroch našej základnej školy. Žiaci zo Sokolian, ak je to potrebné, pôjdu na autobus o 18.20 hod z Košíc. Deti môžu zostať v ŠKD až do začiatku akcie. 

Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené. Vstup je povolený len vo valentínskom oblečení. 

Záväzné prihlášky dostanú žiaci na podpis.

Neprehliadnite

5.-6. apríla 2019 zápis do prvého ročníka. Tlačivá si môžete stiahnuť tu: 

 http://zshaniska.sk/ziaci/zapis/tlaciva-potrebne-k-zapisu.html

 

9. apríla 2019 o 15,30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie ohľadom školy v prírode


Venujte práve nám 2% z Vašich daní!
Tlačivo nájdete: 
http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html 
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2019 ZŠ Haniska and design by za.jo.net