Malí Mikulášikovia Mikulášske trio Modlíme sa ruženec Prváčence s Mikulášom V ŠKD
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Milión detí sa modlí ruženec

Prečítané: 37x
V týždni od 19.-23.10.2020 sa naši žiaci zapojili do svetovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec.“ Ruženec sme sa modlili v triedach na hodinách náboženstva, keďže epidemiologické nariadenia nám nedovolili spoločné stretnutie. Žiaci si podľa svojich možností priniesli na hodinu náboženstva ruženec - niektorí vlastný, niektorí mamkin, niektorí babkin... Popri hlavnému úmyslu- modliť sa a prosiť o pokoj vo svete, žiaci veľmi živo a so záujmom pripájali aj svoje osobné úmysly: za potreby vlastných rodín, za žiakov a zamestnancov našej školy, kamarátov, aj za zosnulých z rodín. Ostáva nám veriť, že tieto stretnutia prinesú porozumenie, lásku a pokoj do našich medziľudských vzťahov.

S ružencom
S ružencom S ružencom

Opätovné otvorenie školy pre žiakov 1. stupňa

Prečítané: 74x
Vážení rodičia a milí žiaci, 

máme už po jesenných prázdninách, absolvovali sme aj povinnú nariadenú karanténu a zajtra, t.j. v utorok 10.11.2020 opäť otvárame brány školy pre žiakov prvého stupňa. Nezabudnite vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa elektronicky, resp. ho odovzdáte pri nástupe dieťaťa do školy. Taktiež bude prístupné aj na vrátnici školy. Žiaci prvého stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu. Školské kluby budú naďalej fungovať v nezmenenom režime. Zároveň pripomíname zvýšenú hygienu a ROR (rúška, odstupy, dezinfekcia rúk). 

Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa dnešného vypublikovaného rozvrhu, učia sa tri hodiny od 8,45 do 11,30 hod. Vyučovanie je pre nich povinné, nakoľko sa blíži štvrťročná klasifikačná porada. Vyučovať budú učitelia z priestorov školy. 

Želáme si pevné zdravie! 

Prílohy: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

- Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa + Návod k vyplneniu tlačiva elektronickou formou
- Vyhlásenie návštevníka pri vstupe do budovy
- Rozhodnutie o opätovnom otvorení špeciálnych škôl 
- Rozhodnutie o obnovení vyučovania na prvom stupni základných škôl po jesenných prázdninách
- Oznam
- Usmernenie ministerstva od 8.11.2020OZNAM

Prečítané: 81x

Vážení rodičia a milí žiaci,

RÚVZ nariadil našej škole ZŠ Haniska 290, 044 57 Haniska  karanténu od 31.10.2020 do 9.11.2020.

Z tohto dôvodu je budova školy zatvorená! Celá škola sa vyučuje dištančne podľa upraveného rozvrhu.  Riadne vyučovanie 1.stupňa začne v utorok, 10.11.2020. 

Za porozumenie ďakujeme                         

Mgr. Helena Borufková,RŠ


Zároveň prikladáme aj nové tlačivá pre vstup do budovy po karanténe a tiež vyhlásenie zákonného zástupcu. 

oznam_o_vstupe_do_budovy.pdf

vyhlasenie_zakonny_zastupca.pdf

 

Ako bude pokračovať vyučovanie na I. stupni po celoplošnom testovaní

Prečítané: 64x

Vážení rodičia a milí žiaci!

Na základe Uznesenia vlády SR číslo 693 z 28. 10.2020https://bbonline.sk/wp-content/uploads/2020/10/693_2020.pdf,
Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôlhttps://www.minedu.sk/data/att/17731.pdfpreposielame pokyny k nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách 3.11.2020.

  1. Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Ministerstvo školstva zatiaľ nezverejnilo nové tlačivo na vyhlásenia, preto vám ho po jeho zverejnení následne zašleme, resp. bude možné si ho stiahnuť z webovej stránky školy www.https://haniskaskola.edupage.org/ zatiaľ uvádzame posledné aktualizované v prílohe na stiahnutie, je v prílohe tejto správy ako aj na stránke školy. Žiaci ho dnes dostali v škole a bude aj v utorok na vrátnici školy.

Prezenčnej formy vyučovania sa  nemôžu zúčastňovať:

  1. Žiaci prvého stupňa, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na Covid – 19.
  2. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a nepreukážu sa  negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
  3. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a boli pozitívne  testovaní.

Ďakujem Vám za porozumenie, spoluprácu a trpezlivosť.

vedenie školyJesenné prázdniny

Prečítané: 87x
V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.  

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net