Deň mliečka Deň mlieka Zlaté pásmo Siedmaci na brannom Na brannom cvičení
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Prečítané: 724x
10. decembra 2012 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to kategória 1A - žiaci 6. a 7. ročníka a kategória 1B - žiaci 8. a 9. ročníka. Olympiáda sa uskutočnila pod vedením pani uč. Mgr. Gabriely Štoffanovej. Pozostávala s dvoch častí a to z písomnej a ústnej. A ako to celé dopadlo?

Školské kolo Pytagoriády

Prečítané: 708x
V dňoch 11. - 12.12.2012 prebehlo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov. Boli to žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Z celkového počtu všetkých účastníkov, bolo šesť žiakov úspešnými riešiteľmi. A tu sú už ich mená:Kategória P4
Michal Imrich s počtom 24 bodov
Martian Eliáš s počtom 19 bodov
Rebeka Gažová s počtom 19 bodov

Kategória P5
Patrik Krajník s počtom 21 bodov
Dávid Palenčár s počtom 15 bodov

Kategória P8
Mária Liptáková s počtom 20 bodov

Srdečne blahoželáme.

Pytagoriáda 2. ...
Pytagoriáda 2. a 3. kategória Pytagoriáda 2. a 3. kategória
Pytagoriáda 1. ...
Pytagoriáda 1. kategória Pytagoriáda 1. kategória

Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Prečítané: 678x
13. decembra 2012 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto školskom roku to bol už 5. ročník. Z našej školy sa tejto olympiády zúčastnila žiačka 9. ročníka Diana Gizická, pod vedením pani učiteľky Mgr. Daši Palenčárovej, ktorá sa umiestnila na na krásnom 3. mieste. Z písomnej časti získala 31 bodov, z ústnej 12 bodov, teda celkovo 43 bodov.
Srdečne blahoželáme!

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Prečítané: 727x
Vyhodnotenie 5. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda sa konala 21.11.2012. Tejto olympiády sa zúčastnili traja žiaci deviateho ročníka a piati žiaci ôsmeho ročníka. Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na prácu s textom, porozumenie textu, jeho analýzy z hľadiska jazykových rovín. Maximálny počet bodov bol 25. V druhej časti bol maximálny počet bodov 15 a úlohou bola transformácia textu. Prvá aj druhá časť boli písomné. Tretia časť bola ústna a maximálny počet bodov bol 15.

November v ŠKD

Prečítané: 856x
Deti v ŠKD sa starostlivo pripravovali na šarkaniádu. Z kartónov si pripravili podklady pre ich zhotovenie. Oblepovali ich suchým lístím a doplnili farebným papierom. Hotových šarkanov si vyskúšali v parku pred školou. Nelietali vysoko, pretože nefúkal priaznivý vietor. Tieto krásne farebné šarkany teraz zdobia chodby našej základnej školy.
A tu sú naše ša...
A tu sú naše šarkany A tu sú naše šarkany
Dievčatá so šar...
Dievčatá so šarkanmi Dievčatá so šarkanmi
Gabko so šarkan...
Gabko so šarkanmi Gabko so šarkanmi

Neprehliadnite

Konzultačný servis - posledný štvrtok v mesiaci

18.10. Milión detí sa modlí ruženec

29.10. Halloweenská párty a Bláznivo-odvážny deň

Krúžková činnosť od 1.októbra 2019
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2019 ZŠ Haniska and design by za.jo.net