feed-image

Čitateľské akcie v novej knižnici

Prečítané: 28x

Medzinárodný deň školských knižníc sme oslávili zaujímavými podujatiami, ktoré triedne pani učiteľky  a vyučujúca slovenského jazyka na druhom stupni uskutočnili so žiakmi našej školy v priestoroch novej školskej knižnice.

Prváci si s nadšením prezerali nové knihy, vyhľadávali v nich písmenká, ktoré už poznajú. Prečítali si príbehy z knihy Maľované čítanie, v ktorej pomocou obrázkov vhodne dopĺňali text.

Druháci si pred vstupom do knižnice zhrnuli pravidlá správania sa v jej priestoroch. Pani učiteľka Vodilková prečítala deťom príbeh z knihy Jozefa Cígera Hronského Budkáčik a Dubkáčik. Následne písomnou formou pomocou otázok zisťovala mieru porozumenia. Žiaci si svoje odpovede skontrolovali a vyhodnotili.

Tretiaci sa oboznámili s tvorbou Márie Ďuríčkovej a jej najznámejšou knihou Danka a Janka. Po prečítaní príbehu a rozboru obsahu žiaci ilustrovali hlavnú myšlienku prečítaného textu. Hodina tvorivého čítania sa všetkým páčila a tešia sa na ďalšie čitateľské zážitky.

Žiaci štvrtého ročníka zistili úroveň svojich čitateľských zručností na klasickom príbehu Pinocchia  od Carla Collodiho z knihy Čarovné zrkadlo, ktorej autorom je Štefan Moravčík. Svoje postrehy a fakty si upevnili v prezentácii, ktorá vhodne doplnila uvedenú rozprávku. V ďalšej časti si všetci overili svoju pozornosť a porozumenie textu v čitateľskom kvíze. Na záver spoločne prácu vyhodnotili.

Žiaci druhého stupňa si s pani učiteľkou Palenčárovou pripomenuli 100. výročie úmrtia spisovateľa a básnika P. O. Hviezdoslava. Na hodinách slovenského jazyka si nášho najväčšieho slovenského básnika priblížili prezentáciou, ktorá mapuje život a jeho tvorbu. Získané vedomosti si žiaci otestovali v kvíze o živote a diele Hviezdoslava. Bodkou za rôznorodými podujatiami môžu byť i verše....

Ó nech som

vždy ešte ten čo prv, tak mladý, silný:

štep na ohrade v jari obleku –

 tu spôsobil bych jeseň pred časom,

sa sprudka zachvel vlastným

pohnutím......

(úryvok z básne P.O.Hviezdoslava: Poďakovanie)                               knihovníčka: Ľubomíra Gromová

Knižnica 20
Knižnica 20 Knižnica 20
Knižnica 11
Knižnica 11 Knižnica 11
Knižnica 4
Knižnica 4 Knižnica 4
Knižnica 19
Knižnica 19 Knižnica 19

 

 


Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net