feed-image

ŠKD nebude

Prečítané: 4x
Vážení rodičia, 

v štvrtok 20.12.2018 nebude fungovať prevádzka ŠKD z dôvodu metodického dňa všetkých zamestnancov. Vyučovanie ukončíme piatou hodinou a od 12.30 hod. si môžete vyzdvihnúť svoje deti. Ďakujeme za porozumenie.

Mikuláš a Vianočná akadémia

Prečítané: 41x
Srdečne pozývame všetkých na Mikuláša, ktorý sa uskutoční dňa 6.decembra 2018 v sále kultúrneho domu v Haniske o 16.00 hodine. V rámci programu privítame do života aj naše najmenšie ratolesti. 

Zároveň Vás pozývame aj na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 9. decembra 2018 v sále kultúrneho domu v Haniske od 16.00 hodiny. 

Tešíme sa na Vás!

Rodičovské združenie

Prečítané: 62x
Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje rodičom, že rodičovské združenie bude v utorok 20.novembra 2018 nasledovne: 

- prvý stupeň od 15,30 hod. 
- druhý stupeň od 16,15 hod. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Komparo 9

Prečítané: 104x
Oznamujeme rodičom a žiakom deviateho ročníka, že 15.novembra 2018 sa uskutoční testovanie deviatakov pod názvom ,,Komparo 9". Je to ,,tzv. nácvik" na testovanie Monitor, ktoré musí absolvovať každý žiak deviateho ročníka.Výsledok pre žiaka z monitoru je dôležitý. Stredné školy ho totiž zohľadňujú v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie. 

Mnohí žiaci však nemajú s takýmito testami skúsenosti. Preto je každoročne ponúkané deviatakom možnosť vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.

Každý účastník testovania KOMPARO dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

Tak im držme palce!

Testovanie 5

Prečítané: 67x
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľom testovania je: 
- získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2
- poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Povolené pomôcky: 
- modré pero

Nepovolené pomôcky: 
- kalkulačka, pravítko, zošit, učebnica, výpisky

Neprehliadnite

Zber čistých plastových vrchnáčikov od 12.novembra do konca decembra

Vianočný koncert 19.12.2018 od 11. hodiny

Posedenia pri jedličke 21.12.2018
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2018 ZŠ Haniska and design by za.jo.net