feed-image

Prijímacie pohovory na stredné školy

Prečítané: 5x
Chceli by sme Vás informovať o ďalšom postupe k umiestneniu žiakov na SŠ.

Podľa usmernenia o organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

tu nájdete celé znenie: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss


Vás teraz čaká:


- vyjadrenie SŠ o prijatí/neprijatí do 29.5.2020

- Vy do 4.júna - máte podať záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ, ktoré nájdete v prílohe tejto správy vo formáte, ktorý Vám vyhovuje (Word, Pdf). Spôsob je na Vás ako to doručíte podľa bodu 1.6 niektoré stredné školy ponúkajú možnosť aj osobne doniesť dané potvrdenie


1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený tu: https://cloud2u.edupage.org/cloud/zavazne_potvrdenie.pdf?z%3A7XO2k%2FeimYysIIXBwQsRGz9ePP%2F2iJAMrYnFs2WF04atMZvmZv5qiRLJxLdUsy3g

1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).


Vašou úlohou je potom, doklad o umiestnení Vášho dieťaťa na SŠ doručiť späť nám, aby sme vedeli vyhodnotiť umiestnenie žiakov na SŠ. Samozrejme spôsob je v tejto situácii najlepšie cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy teda :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ZŠ Haniska 290,044 57 Haniska, prípadne aj osobne, keďže vyučovanie začína od 1.6.2020 na vedenie školy, ale to Vás poprosíme len v krajnom prípade z hygienických a epidemiologických dôvodov.

Zo všetkými ďalšími otázkami naďalej kontaktujte výchovnú poradkyňu prípadne vedenie školy.

Držíme palce a veríme, že všetci budete spokojní s výsledkami umiestnenia na SŠ

s pozdravom

vedenie školy  

Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite

Ešte stále nám môžete venovať 2% z Vašich daní - obe tlačivá môžete zasielať na adresu školy poštou, resp. mailom na ,, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. "

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Situáciu sledujeme a informáciu budeme aktualizovať.
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net