feed-image

Opätovné obnovenie vyučovania pre žiakov 1. stupňa

Prečítané: 30x

Vážení rodičia a milí žiaci,

chceli by sme Vám oznámiť, že po jarných prázdninách od 1.3.2021 bude ZŠ Haniska pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. stupňa a činnosti ŠKD v zmysle stanovených podmienok (platných od 8.2.2021):

- v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude povinný negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starší ako 3 mesiace

- vyplnené a podpísané tlačivo ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti"  žiak odovzdá v pondelok ráno triednemu učiteľovi pri nástupe na prezenčné vyučovanie ( je aj súčasťou tejto správy v prílohe, prípadne ráno pred školou bude možnosť ho vypísať, bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy)

- organizačné zabezpečenie podmienok vyučovania žiakov, činnosti ŠKD a školského stravovania zostáva v platnosti z 8.2.2021.

Zákonní zástupcovia môžu využiť aj elektronickú formu Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, kde môžete do prílohy nahrať aj výsledky testu.

Vedenie školy

Prílohy:


Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net