feed-image

Vyučovanie žiakov po veľkonočných prázdninách

Prečítané: 13x

Na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva  a platného rozhodnutia https://www.minedu.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-z-30-3-2021/ vedenie školy oznamuje,  že vyučovanie po veľkonočných  prázdninách od 7.4. až  do 11.4.2021 pokračuje vo vzdelávaní na ZŠ v rovnakom režime ako doteraz.

Žiaci na 1. stupni  budú pokračovať v prezenčnej výučbe za splnenia podmienok:
- zákonný zástupca dieťaťa vyplní Čestné vyhlásenie spolu s prílohou negatívneho testu na Covid 19 nie staršou ako 7 dní alebo platnou výnimkou z testovania (odporúčame využiť elektronickú formu, kde môžete nahrať aj prílohy negatívneho testu, prípadne platnú výnimku z testovania),

Žiaci 2. stupňa pokračujú od 7.4. až do 11.4.2021 v dištančnom vzdelávaní.

Žiaci, ktorí sa zúčastnia  videomobility v škole v rámci projektu Erasmus +, musia mať tiež vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu s negatívnym testom a tiež aj žiak 2. stupňa musí mať negatívny test nie  starší ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania (aj tu využite elektronickú formu, kde môžete nahrať aj prílohy negatívneho testu, prípadne platnú výnimku z testovania).

Samozrejme žiaci musia mať rúška.


Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net