Pedagogickí zamestnanci

Pedagogický zbor: 

Mgr. Helena Borufková , riaditeľka školy
Mgr. Jana Schmotzerová, zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Eva Skvašíková, triedna učiteľka - 1.A
Mgr. Ľubomíra Gromová, triedna učiteľka - 1.B
Mgr. Denisa Furmanová, triedna učiteľka - 2. roč.
Mgr. Henrieta Smolková, triedna učiteľka - 3. roč.
Mgr. Zuzana Gavulová, triedna učiteľka - 4.roč.
Mgr. Jana Ladomirjáková, triedna učiteľka - 5. roč.
PaedDr. Martina Austová, triedna učiteľka - 6. roč.
Mgr. Jana Franko triedna učiteľka - 7. roč.
Mgr. Estera Čiefová, triedna učiteľka - 8. roč.
Mgr. Daša Palenčárová - triedna učiteľka - 9. roč. 
Ing. Gejza Varga, triedny učiteľ špecializovanej triedy
Mgr. Františka Farkašová, triedna učiteľka špeciálnej triedy

Mgr. Ľudmila Dzurňáková, katechétka
Ing. Jana Beliová, učiteľka

Dominika Bérešová asistentka učiteľa
Mgr. Juraj Kudláč, asistent učiteľa

Mgr. Saskia Kováčová, školský psychológ
Mgr. Jaroslav Gorej, sociálny pedagóg


Vychovávatelia:
Marcel Majoroš
Alena Stašáková
Ing. Barbora Glová
PaedDr. Monika Čardášová

Výchovný poradca: PaedDr. Martina Austová
Predseda ZO OZ : Alena Stašáková
Podpredseda ZO OZ: Marcela Kisová
Hospodár: Ing. Štefan Paholok
Pracovníčka PaM : Henrieta Džubárová
Predseda školskej rady : Ing. Štefan Paholok

Neprehliadnite

Zber čistých plastových vrchnáčikov od 12.novembra do konca decembra

Vianočný koncert 19.12.2018 od 11. hodiny

Posedenia pri jedličke 21.12.2018
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2018 ZŠ Haniska and design by za.jo.net