Projekt ,,Škola otvorená všetkým"

Prečítané: 1200x
Naša škola sa od februára zapojí do nového projektu pod názvom ,,Škola otvorená všetkým". Projektový zámer „Škola otvorená všetkým“ je určený pre materské školy a základné školy. Integrujúcim prvkom projektu medzi materskými školami a základnými školami je vytvorenie spoločných tímov na podporu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania pozostávajúce z pedagogických zamestnancov (vrátane pedagogických asistentov) a odborných zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a odborný zamestnanec centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie).

Na ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH sa projekt plánuje sústrediť na zavedenie celodenného výchovného systému so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie, podporu zlepšenia komunikácie a spolupráce s rodičmi detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (marginalizovaných komunít), zlepšenia informovanosti o potrebách ich detí v nadväznosti na ciele edukácie v základnej škole.

Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite

Zber čistých plastových vrchnáčikov od 12.novembra do konca decembra

Vianočný koncert 19.12.2018 od 11. hodiny

Posedenia pri jedličke 21.12.2018
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2018 ZŠ Haniska and design by za.jo.net