Malí Mikulášikovia Mikulášske trio Modlíme sa ruženec Prváčence s Mikulášom V ŠKD
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Prečítané: 5x
Zajtra, teda 4.3.2021 sa uskutoční online školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov prvého a druhého stupňa online formou cez ZOOM. O 13.00 hodine prebehne prehliadka prednesov v II. a III. kategórii pre žiakov druhého stupňa ZŠ. O 15.00 hodine pre žiakov prvého stupňa.

Súťažná prehliadka v prednese poézie alebo prózy prebehne v troch kategóriách: 
I. kategória - žiaci 2.-4. ročníka
II. kategória - žiaci 5.-6. ročníka
III. kategória - žiaci 7.-9. ročníka

Recitátori z 2. stupňa sa prihlásia na ID a heslo pani učiteľky Palenčárovej. Recitátori z 1. stupňa sa prihlásia na ID a heslo pani učiteľky Gromovej. Údaje na prihlásenie dostanete dnes správou cez EDUPAGE. 

Vyhodnotenie súťaže sa dozviete v pondelok 8.3.2021 prostredníctvom stránky školy. Všetkým držíme palce! 

Oznam

Prečítané: 7x
Vážení rodičia, 

do tejto chvíle sme nedostali žiadne rozhodnutie Ministerstva školstva o ďalšom postupe o výučbe od 3.3.2021. Po prijatí rozhodnutia a oficiálnych informácií Vás budeme ihneď informovať v priebehu dňa. 

vedenie školy

Opätovné obnovenie vyučovania pre žiakov 1. stupňa

Prečítané: 10x

Vážení rodičia a milí žiaci,

chceli by sme Vám oznámiť, že po jarných prázdninách od 1.3.2021 bude ZŠ Haniska pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. stupňa a činnosti ŠKD v zmysle stanovených podmienok (platných od 8.2.2021):

- v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude povinný negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starší ako 3 mesiace

- vyplnené a podpísané tlačivo ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti"  žiak odovzdá v pondelok ráno triednemu učiteľovi pri nástupe na prezenčné vyučovanie ( je aj súčasťou tejto správy v prílohe, prípadne ráno pred školou bude možnosť ho vypísať, bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy)

- organizačné zabezpečenie podmienok vyučovania žiakov, činnosti ŠKD a školského stravovania zostáva v platnosti z 8.2.2021.

Zákonní zástupcovia môžu využiť aj elektronickú formu Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, kde môžete do prílohy nahrať aj výsledky testu.

Vedenie školy

Prílohy:

Jarné prázdniny

Prečítané: 11x
Jarné prázdniny sa uskutočnia v pôvodnom termíne od 22. februára - do 26. februára 2021.

O začiatku vyučovania po jarných prázdninách a podmienkach nástupu pre žiakov a rodičov na prezenčné vyučovanie Vás budeme informovať po usmernení MŠVVaŠ SR podľa vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

Okresné kolo Geografickej olympiády

Prečítané: 13x
5. februára sa online formou uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 5. - 8. ročníka. Niektorí dokonca po prvýkrát. Naši žiaci sa s úlohami statočne popasovali. Niektorí dokonca aj s postupom na krajské kolo. Všetkým súťažiacim blahoželáme a Peťovi držíme palce! 


Kategória E - 8. ročník
Peter Výrostko - 2. miesto - 83 bodov - postupuje na krajské kolo
Ella Palenčárová - 4. miesto - 81 bodov - úspešná riešiteľka

Kategória F- 6.-7. ročník
Samuel Szunyog - 80 bodov - úspešný riešiteľ
Maxim Bobko - 64 bodov - úspešný riešiteľ

Kategória G - 5. ročník
Šimon Ondočko - 50 bodov - úspešný riešiteľ

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net