Tanečná horúčka v prúžkovanom tričku Tanečná horúčka v sivom tričku Tanečná horúčka v červenom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Prečítané: 16x
Dňa 12.11.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola, Gabriela Kačmáriková, žiačka 9.ročníka . Stala sa úspešnou riešiteľkou. 

Srdečne jej blahoželáme! Usmiaty

Pilotné meranie medzinárodnej štúdie ICILS 2023

Prečítané: 15x

Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 30 škôl, ktoré sa v roku 2022 zúčastnia pilotného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 - Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti. Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

ICILS je výskumný projekt zameraný na hodnotenie počítačovej a informačnej gramotnosti a uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania od roku 2013. Meranie prebieha v približne 30-tich krajinách celého sveta. Cieľovou skupinou štúdie na Slovensku sú žiaci 8. ročníka základných, špeciálnych základných škôl a zodpovedajúceho ročníka osemročných gymnázií (tretí ročník/tercia). Medzinárodná štúdia ICILS sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom PC či notebookov.

Štúdia sa realizuje v dvoch fázach. V prvej fáze sa v priebehu mája 2022 na vybranej vzorke škôl z každej zúčastnenej krajiny uskutoční overovanie nástrojov tzv. pilotné meranie. Hlavné meranie zamerané na zber údajov a ich vyhodnotenie sa bude na Slovensku realizovať na jar 2023.

Pilotné meranie štúdie ICILS sa uskutoční vo vybranom termíne v období 16. 5. – 27. 5. 2022 a bude trvať približne 3,5 hodiny (210 minút). Žiaci vyplnia test z počítačovej a informačnej gramotnosti, Dotazník pre žiaka a test z informatického myslenia (computational thinking). Súčasťou merania je aj Dotazník o škole určený riaditeľovi školy, Dotazník pre koordinátora IKT a Dotazník pre učiteľov vyučujúcich ôsmy ročník ZŠ, resp. zodpovedajúci ročník 8-GYM.

Viac informácií o tejto dôležitej medzinárodnej štúdii môžete nájsť tiež na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. Základné informácie týkajúce sa priebehu a realizácie testovania ICILS, ako aj publikácie venované výsledkom štúdie je možné nájsť aj na webovej stránke NÚCEM (www.nucem.sk) - v sekcii „Merania“ – záložka „Medzinárodné merania – ICILS“.

Vyhodnotenie súťaže ,,Byť green je in"

Prečítané: 16x
Do našej súťaže Byť green je in sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Sme radi, že žiaci prejavili kreativitu aj záujem o ekológiu. Tie najlepšie projekty sme ohodnotili darčekmi z programu Erasmus. Ocenení boli:  
Jakub Šamko, Šimon Doša, Dominik Čarný, Martin Dubecký, Samuel Szunyog, Viktória Zubková, Sofia Horváthová, Nelly Jankeová, Alena Horváthová, Mária Teová, Lukáš Miko, Barborka Oravcová.
Prvú cenu získala Vivienne Majorošová - USB kľúč, tašku, vrecúško, školské dosky, zápisník, písacie potreby, fotorámik a ďalšie maličkosti. Všetkým ďakujeme za zapojenie sa do projektu a tešíme sa na ďalšie zelené aktivity.

1
1 1
4
4 4
5
5 5
3
3 3

Záložka do knihy spája školy

Prečítané: 28x

Projekt záložka do knihy spája školy

V mesiaci október sme opäť nadviazali spoluprácu v česko- slovenskom projekte Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa v tomto školskom roku zapojilo spolu 928 škôl. Témou 12.ročníka bol očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Pri tvorbe záložiek sa naši žiaci inšpirovali ľudovými rozprávkami, klasickou ale aj súčasnou literárnou tvorbou pre deti a mládež. Záložky tvorili predovšetkým žiaci prvého stupňa a 8.ročníka. V ich šikovných rukách vznikali záložky s motívom Troch prasiatok, Červenej čiapočky, Malého princa, Harry Pottera a mnohých ďalších. Pri ich vytváraní ich usmerňovali učitelia, vychovávatelia i vedúci záujmových krúžkov. Partnerskou školou sa nám v projekte stala česká základná škola v Batelove v kraji Vysočina. Pred jesennými prázdninami sme do Batelova odoslali 215 nápaditých a zaujímavých záložiek. Do obálky sme deťom priložili list, v ktorom sme sa podelili o aktuálny život v našej škole a pridali aj fotodokumentáciu z diania okolo nás.

4
4 4
5
5 5
2
2 2
1
1 1

koordinátor projektu: Ľubomíra Gromová

Čitateľské akcie v novej knižnici

Prečítané: 28x

Medzinárodný deň školských knižníc sme oslávili zaujímavými podujatiami, ktoré triedne pani učiteľky  a vyučujúca slovenského jazyka na druhom stupni uskutočnili so žiakmi našej školy v priestoroch novej školskej knižnice.

Prváci si s nadšením prezerali nové knihy, vyhľadávali v nich písmenká, ktoré už poznajú. Prečítali si príbehy z knihy Maľované čítanie, v ktorej pomocou obrázkov vhodne dopĺňali text.

Druháci si pred vstupom do knižnice zhrnuli pravidlá správania sa v jej priestoroch. Pani učiteľka Vodilková prečítala deťom príbeh z knihy Jozefa Cígera Hronského Budkáčik a Dubkáčik. Následne písomnou formou pomocou otázok zisťovala mieru porozumenia. Žiaci si svoje odpovede skontrolovali a vyhodnotili.

Tretiaci sa oboznámili s tvorbou Márie Ďuríčkovej a jej najznámejšou knihou Danka a Janka. Po prečítaní príbehu a rozboru obsahu žiaci ilustrovali hlavnú myšlienku prečítaného textu. Hodina tvorivého čítania sa všetkým páčila a tešia sa na ďalšie čitateľské zážitky.

Žiaci štvrtého ročníka zistili úroveň svojich čitateľských zručností na klasickom príbehu Pinocchia  od Carla Collodiho z knihy Čarovné zrkadlo, ktorej autorom je Štefan Moravčík. Svoje postrehy a fakty si upevnili v prezentácii, ktorá vhodne doplnila uvedenú rozprávku. V ďalšej časti si všetci overili svoju pozornosť a porozumenie textu v čitateľskom kvíze. Na záver spoločne prácu vyhodnotili.

Žiaci druhého stupňa si s pani učiteľkou Palenčárovou pripomenuli 100. výročie úmrtia spisovateľa a básnika P. O. Hviezdoslava. Na hodinách slovenského jazyka si nášho najväčšieho slovenského básnika priblížili prezentáciou, ktorá mapuje život a jeho tvorbu. Získané vedomosti si žiaci otestovali v kvíze o živote a diele Hviezdoslava. Bodkou za rôznorodými podujatiami môžu byť i verše....

Ó nech som

vždy ešte ten čo prv, tak mladý, silný:

štep na ohrade v jari obleku –

 tu spôsobil bych jeseň pred časom,

sa sprudka zachvel vlastným

pohnutím......

(úryvok z básne P.O.Hviezdoslava: Poďakovanie)                               knihovníčka: Ľubomíra Gromová

Knižnica 8
Knižnica 8 Knižnica 8
Knižnica 2
Knižnica 2 Knižnica 2
Knižnica 20
Knižnica 20 Knižnica 20
Knižnica 10
Knižnica 10 Knižnica 10

 

 

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net