Divadelné Košice - 2.miesto Dobšinského Košice Hodina deťom - naši dobrovoľníci ŠKD na snehu Vianočná akadémia v Sokoľanoch
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Okresné kolo Geografickej olympiády

Prečítané: 1x
V Košiciach sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci z piateho, šiesteho a deviateho ročníka. V náročnej konkurencii obstáli a umiestnili sa takto: 

Kategória E - ôsmy a deviaty ročník
Gabriel Čardáš - siedme miesto s počtom bodov 67

Kategória F - šiesty a siedmy ročník
Peter Výrostko - ôsme miesto s počtom bodov 63

Kategória G - piaty ročník
Jakub Šamko - desiate miesto s počtom bodov 54,5

Srdečne blahoželáme!

Testovanie 9-2019

Prečítané: 9x
Základné informácie k testovaniu 9-2019

Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 3. apríla 2019. Cieľom testovanie je: 

- získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania

- porovnávať výkony jednotlivých žiakov a škôl

- poskytnúť školám a verejnosti spätnú väzbu a kompexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania

Testovať sa budú žiaci z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero
Nepovolené pomôcky: mobily, študijné materiály, učebnice

Ak sa žiak nedostaví na riadny termín testovania, náhradný termín je 16. apríl 2019 avšak nie priamo v škole, ale v krajskom meste.

Odovzdávanie diplomov za súťaž Všedkovedko a Expert geniality show

Prečítané: 16x
V posledný januárový deň, keď sa odovzdávali výpisy známok, pani zástupkyňa Mgr. Jana Schmotzerová, koordinátorka súťaže Všedkovedko, odovzdávala diplomy žiakom, ktorí sa danej súťaže zúčastnili. Diplomy a malé darčeky žiakov potešili a povzbudili k ďalším výkonom. 

Do súťaže Všetkovedko sa zapojilo 19 187 detí – 6826 druhákov, 6568 tretiakov a 5793 štvrtákov z celého Slovenska. Zastúpenie v tejto súťaži mali aj žiaci našej školy, z ktorých sa najlepšie umiestnila Marianna Miková a to na 33. miesteMedzi ďalších úspešných riešiteľov patria:

2. ročník (6826 žiakov):

Natália Jusková – 53. miesto

Patrik Čerkala – 59. miesto

Jakub Palenčár – 66. miesto

Natália Szunyogová – 73. miesto

Vivienne Majorošová – 80. miesto

Všedkovedko 4. ...
Všedkovedko 4. ročník Všedkovedko 4. ročník
Všedkovedko 3. ...
Všedkovedko 3. ročník Všedkovedko 3. ročník
Všedkovedko 2. ...
Všedkovedko 2. ročník Všedkovedko 2. ročník


Valentínska diskotéka

Prečítané: 13x
V štvrtok 14. februára 2019 od 15.00 do 18.00 hodiny sa uskutoční Valentínska diskotéka v priestoroch našej základnej školy. Žiaci zo Sokolian, ak je to potrebné, pôjdu na autobus o 18.20 hod z Košíc. Deti môžu zostať v ŠKD až do začiatku akcie. 

Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené. Vstup je povolený len vo valentínskom oblečení. 

Záväzné prihlášky dostanú žiaci na podpis.

Veľká tanečná horúčka

Prečítané: 15x
Milí žiaci, 

počas budúceho týždňa cez veľkú prestávku sa bude tancovať na chodbe školy. Táto akcia má názov ,,Veľká tanečná horúčka". Nakoľko sa akcia bude vyhodnocovať v rámci školského parlamentu, na akciu je potrebné si obliecť v daný deň určenú farbu trička. Počet tričiek za triedu sa bude spočítavať každý deň. Preto sa nezabudnite OBLIECŤ nasledovne: 

Pondelok - biela farba 
Utorok - modrá farba
Streda - zelená farba
Štvrtok - červená farba
Piatok - kockovaná farba

Neprehliadnite

Venujte práve nám 2% z Vašich daní!
Tlačivo nájdete: 
http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html 


14.2. Valentínska diskotéka

11.2.-15.2. - Veľká tanečná horúčka

25.2.-1.3. Lyžiarsky výcvikový kurz na Jahodnej PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2019 ZŠ Haniska and design by za.jo.net