Tanečná horúčka v prúžkovanom tričku Tanečná horúčka v sivom tričku Tanečná horúčka v červenom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Prečítané: 15x

Vážení rodičia,

od 1.8.2021 sa už nebude poskytovať dotácia na stravu pre všetkých žiakov, ako to bolo doteraz.

 

Dotácia sa bude poskytovať len na deti, ktoré

a)      navštevujú ZŠ a rodina je v hmotnej núdzi,

b)      navštevujú ZŠ a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,

c)      navštevujú ZŠ ale ani jeden člen domácnosti si neuplatnil na dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

 

Aby Vaše dieťa malo nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 , je potrebné najneskôr do 3. augusta 2021 doručiť do školy potvrdenie: 

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Vzor čestného vyhlásenia: 

čestné vyhlásenie.docx 

Voľná pracovná ponuka referenta

Prečítané: 17x
Obec Čaňa v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade Čaňa na pozíciu referent/referentka školského úradu. 

Viac informácii tu: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html?limitstart=0

Letné prázdniny

Prečítané: 14x

Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske želá žiakom krásne prázdniny. Prežite ich v zdraví, pokoji a poriadne si oddýchnite!

Stretneme sa opäť v septembri.Spestrenie školských chodieb

Prečítané: 18x
V posledný júnový týždeň sme si spestrili školské chodby vzdelávacími samolepkami na podlahu. Tieto budeme využívať v budúcom školskom roku priamo na vyučovacom procese.

7
7 7
6
6 6
3
3 3
8
8 8

Slávnostné oceňovanie žiakov

Prečítané: 27x
Záver školského roka sa niesol v znamení oceňovania. Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy nám zaspievali a zatancovali tretiačky, ktoré sprevádzal na harmonike Damián Kaško. Chceme sa mu veľmi pekne poďakovať za obrovskú pomoc. Po ich vystúpení nasledovalo ocenenie.

Ako prvú a zároveň najmladšiu žiačku sme ocenili Nikolku Kačmárikovú z 5. ročníka, ktorá sa rozhodla vedomostne posunúť na osemročné gymnázium. Nikolka bola výnimočnou študentkou. Na novej škole jej želáme veľa ďalších úspechov. 

Ďalšími v poradí boli ocenené Ella Palenčárová a Sarah Majorošová z 8. ročníka. Tieto dievčatá sa rozhodli vzdelávať v anglickom jazyku, čo dokázali aj počas mobilít projektu Erasmus +. Aj im želáme veľa úspechov na stredných školách. 

Úspešnými žiačkami deviateho ročníka boli Sandra Benešová, Tatiana Papugová a Natália Nahajová. Aj tieto žiačky boli ocenené krásnymi štólami. Aj im držíme palce v ďalšom štúdiu. 

Po slávnostných fanfarách boli ocenení: 

Šimon Rapčák - ako ,,športový talent školy"
Daniel Eliaš - ako ,,mozog školy"
Adrián Šoltés - ako ,,génius školy"
Katarína Kačmáriková - ako ,,multitalent školy"

Všetci títo deviataci nás reprezentovali na súťažiach, olympiádach a šírili dobré meno našej školy, za čo im ĎAKUJEME! Prajeme im v stredoškolskom štúdiu veľa úspechov. 
Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net