Vesmír očami štvrtákov 1 Vesmír očami štvrtákov 2 Vesmír očami štvrtákov 3 Vesmír očami štvrtákov 4 Vesmír očami štvrtákov 5
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Testovanie 9 - 2021

Prečítané: 7x

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov matematika a slovenský jazyk, literatúra sa uskutoční:  

                           v riadnom termíne 9. júna 2021 (v náhradnom termíne 24. júna 2021)


Cieľom testovania T9 je porovnávať výkony žiakov, získať obraz o vedomostiach žiakov na výstupe zo základnej školy, poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 

Povolené pomôcky
- kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

Zakázané pomôcky
- mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Zmena poplatku za ŠKD

Prečítané: 13x
Vážení rodičia,
 
na základe VZN obce Haniska sa s účinnosťou od 1.1.2021 zvyšuje poplatok za ŠKD na 10,- EUR mesačne. Poplatok sa bude uhrádzať každý mesiac, ktorý vyzbierajú vychovávatelia  v ŠKD. Poplatok za mesiace január-marec bol odpustený zriaďovateľom školy, nakoľko ŠKD nefungoval v štandardnom režime.

Preto Vás žiadame, aby  ste stanovený poplatok za mesiace apríl, máj, jún v sume 30,- EUR uhradili do 20. mája 2021. Prípadné nejasnosti budeme riešiť individuálne

Slávnostné oceňovanie žiakov za online súťaže

Prečítané: 21x
V piatok 30.4.2021 sa v našej škole ozval školský rozhlas. To už hlas pani zástupkyni Janky Schmotzerovej oznamoval výsledky žiakov za súťaže a olympiády, ktorých sa naši žiaci zúčastnili počas prvého polroka. Väčšina týchto súťaži bola uskutočnená online formou, nakoľko žiaci boli doma. Tu si môžete prezrieť naše výsledky: 

Olympiáda z anglického jazyka
Samuel Szunyog - 1. miesto školské kolo kategória A1
Adrián Šoltés - 1. miesto školské kolo kategória A2

Krajské kolo súťaže Ruské slovo
Terezka Imrichová - 2. miesto krajské kolo 1. kategória poézia
Katarína Imrichová - 1: miesto krajské kolo 2. kategória sólo spev

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Katka Kačmáriková - 1. miesto krajské kolo
Katarína Kačmáriková - 4. miesto celoštátne kolo

Okresné kolo Geografickej olympiády
Peter Výrostko - 2. miesto okresné kolo 
Peter Výrostko - 11. miesto krajské kolo - úspešný riešiteľ
Ella Palenčárová - úspešná riešiteľka
Samuel Szunyog - úspešný riešiteľ
Maxim Bobko - úspešný riešiteľ
Šimon Ondočko - úspešný riešiteľ

Okresné kolo Matematickej olympiády
Peter Výrostko - 1. miesto okresné kolo
Katka Kačmáriková - 2. miesto okresné kolo
Katka Kačmáriková - 23. miesto krajské kolo
Samuel Szunyog - úspešný riešiteľ

Okresné kolo Pytagoriády
3. ročník
Danielka Ondočková - 4. miesto
Dávid Bodnár - 6. miesto
Ninka Papugová, Zoja Hiščáková, Terezka Imrichová - úspešní riešitelia

4. ročník
Matej Čamaj - 9. miesto
Marek Iglai - 10. miesto

5. ročník
Šimon Ondočko - 2. miesto


6. ročník
Nelka Vargová - 10. miesto

Marianna Miková - 16. miesto
Lenka Beliová, Maxim Bobko - 21. miesto

7. ročník
Samuel Szunyog - 4. miesto

Nelka Jankeová - 5. miesto

8. ročník
Ella Palenčárová - 5. miesto


Olympiáda z ang...
Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda z anglického jazyka
Celoštátne kolo...
Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Geografická oly...
Geografická olympiáda - úspešní riešitelia Geografická olympiáda - úspešní riešitelia
Pytagoriáda okr...
Pytagoriáda okresné kolo Pytagoriáda okresné kolo

Apríl 2021 v ŠKD

Prečítané: 13x
Tento jarný mesiac si každoročne pripomíname sviatok našej planéty: ,,Deň Zeme". Deti z ŠKD 1 tvorili obrázky, ktorým nechýbala fantázia a nápaditosť. Nakreslili našu zem tak, ako ju vidia svojimi očami. Všetky kresby boli krásne. nakoniec trojčlenná porota vybrala tie najkrajšie, ktoré boli ocenené: 

1. miesto získal Jakub Pelčarský
2. miesto získal Oliver Rusnák
3. miesto získali Lukáško Horváth a Števko Binda. 

Výhercovia boli odmenení drobnou sladkosťou. 

Zvláštnu cenu získali deti za kresby online: Lukáš starších, Nelka Sedláková, Natália Kmecová a Klárka Pavlíková. Srdečne aj im blahoželáme. 

V školskom klube detí 4 si 22. apríla taktiež pripomenuli Deň Zeme. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil kvíz, prostredníctvom ktorého si deti mali možnosť hravou formou preveriť svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia. Jeho cieľom bolo, aby sa deti správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. V rámci Dňa Zeme sa deti zapojili aj do ďalších aktivít ako je maľovanie obrázkov na tabuľu, asfalt a do piesku. Deti tiež spoznávali rastliny a živočíchy v blízkom okolí. Zapojili sa aj do zberu odpadkov v areáli a okolí školy. Na trávnatom ihrisku deti na jednotlivých stanovištiach vykonávali rôzne pohybové aktivity ako sú: podliezanie a prekračovanie prekážok, lezenie a obiehanie mét. Tieto aktivity absolvovali s veľkou radosťou a súťaživosťou.

Naša zem 11
Naša zem 11 Naša zem 11
Naša zem 3
Naša zem 3 Naša zem 3
Naša zem 7
Naša zem 7 Naša zem 7
Naša zem 12
Naša zem 12 Naša zem 12

Testovanie v Haniske aj v Sokoľanoch

Prečítané: 23x

Pripomíname, že Obecný úrad v Haniske aj v Sokoľanoch bude dnes (teda v piatok 30.4.2021) testovať nasledovne 

- v Haniske od 15.00 do 20.00 hod. v priestoroch Základnej školy

- v Sokoľanoch od 14.00 do 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu

Kto potrebuje test, môže sa prísť otestovať. 

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net