Turnaj v Ždani - 1. miesto Turnaj prípravkárov
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Prihláška na obed

Prečítané: 52x
Milí rodičia, 

v prílohe si môžete stiahnuť prihlášku na obedy, resp. po dohode Vám ich vydajú triedni učitelia. 

http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

Oznam o začiatku činnosti ŠKD

Prečítané: 103x

1.    Dňa 2.9. 2020 (streda) ŠKD nie je v prevádzke.

2.      Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD pre 1. ročník nájdete na webe školy (viď prílohy nižšie), alebo bude rodičom vydaná v prvý deň nástupu žiakov do školy, teda v stredu 2.9. 2020. Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať vychovávateľke.

3.      Záznamy o zmenách  pobytu dieťaťa v ŠKD pre 2. – 4. ročník  nájdete na webe školy (viď prílohy nižšie), alebo budú deťom vydané v triedach v prvý deň nástupu žiakov do školy, teda v stredu 2.9. 2020. 

4.      Dňa 3.9. 2020 (štvrtok) môžu v ŠKD ostať iba deti s vypísanou žiadosťou o prijatí do ŠKD alebo záznamom o zmenách pobytu v ŠKD a prihlásené na obed.Prílohy: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

1) Prihláška do ŠKD
2) Žiadosť o jednorázové uvoľnenie dieťaťa z ŠKD
3) Odhláška z ŠKD

 

 

Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

Prečítané: 44x
Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. septembra 2020 iným spôsobom ako obvykle z dôvodu preventívnych opatrení COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vás informovala o jeho priebehu:

2.9.2020 (streda)
 Príchod žiakov: do 8:30 hod. do areálu školy.
 Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy pri určených vchodoch do budovy školy.
 Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré sú k dispozícii na stránke školy a v tlačenej podobe pri vrátnici školy.
 Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie a zdravotný dotazník podpísaný obidvoma rodičmi, nemôže vstúpiť do budovy školy.

Žiaci sa sústredia pri vchodoch podľa rozpisu:
 Cez hlavný vchod: žiaci 2. stupňa
 Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník
 Cez bývalý vchod materskej školy (od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B
 Žiaci vstupujú do budovy školy len v sprievode triedneho učiteľa s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky.
 Slávnostné otvorenie školského roka bude v triedach od 8:30 do 10:00 hod.

Program v triede:
– organizácia školského roka
– školský poriadok pre žiakov
– učebné pomôcky
– iné informácie triednych učiteliek


3. a 4. 9. 2020 (štvrtok, piatok)
 Príchod žiakov:
 Cez hlavný vchod: žiaci 2. stupňa
 Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník
 Cez bývalý vchod materskej školy ( od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B
 Pri vstupe do budovy bude prebiehať ranný filter.

 Vyučovanie:
 1. ročník od 7:50 – 10:35 hod.
 1. stupeň od 7:50 – 11:30 hod.
 2. stupeň od 7:50 – 12:20 hod.

 Stravovanie v ŠJ: od 11:30 do 14:00 hod. podľa harmonogramu.

 ŠKD :
 ranná ŠKD od 6:30 hod. ( len v najnutnejších prípadoch) – žiaci budú v triede povinne s rúškom
 výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD bude do 16:30 hod. v jednotlivých oddeleniach.

Výchovno – vzdelávací proces bude od 7.9.2020 prebiehať podľa rozvrhu hodín bez spájania žiakov z rôznych tried bez využívania odborných učební a telocvične.

Viac informácií o úprave prevádzky školy v súlade s preventívnymi opatreniami nájdete v materiáli „Organizácia a podmienky výchovy v školskom roku 2020/21“.

Školské pomôcky pre 1. ročník

Prečítané: 48x
Milí rodičia budúcich prvákov!

Na základe Vašej objednávky školských pomôcok je potrebné zaplatiť sumu 21,75 EUR hneď pri nástupe v prvý deň do školy. Súčasne s úhradou Vám bude vydaný balíček pre deti.

Okrem toho je už možné uhradiť aj poplatok na zakúpenie pracovných zošitov do 1. ročníka a to v sume 18,75 EUR.

Školské pomôcky

Prečítané: 75x

ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  2. ročník

(na všetky veci označiť meno a triedu)

- prezuvky s bielou podrážkou

- toaletný papier,  hygienické vreckovky, tekuté mydlo

ZOŠITY:

- M 512                    15 ks

- M 523                     5 ks

- M 420+ podložka    2 ks

 

PERAČNÍK:   

- ceruza č.2 – 2 ks, guma, pravítko (dlhé 30 cm), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, tyčinkové lepidlo

 

VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec

č.4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

Výkresy: A4     20 ks

                A3     10 ks

 

TSV :

- tepláková súprava, tenisky, biele tričko a biele ponožky

Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej. 

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net