Výzva splnená 1 Výzva splnená 2 Výzva splnená 3 Výzva splnená 4 Výzva splnená 5
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Oznam - dôležité

Prečítané: 101x

Vážení rodičia,

od pondelka dňa 16. marca 2020 bude Základná škola Haniska 290 minimálne na 14 dní zatvorená, vyučovanie nebude. Ďalej budeme postupovať v zmysle nariadenia centrálneho Krízového štábu SR. 

Prosíme, aby ste sledovali stránku školy, odkazy  a hlavne DODRŽIAVALI VŠETKY PREVENTÍVNE OPATRENIA !!!!

Pre rodičov žiakov, ktorí si budú podávať žiadosť na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne je postup uvedený po klinkutí na link:

https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c  

Zákaz prenajímania školských priestorov

Prečítané: 258x
Riaditeľka ZŠ Haniska oznamuje, že nebude prenajímať telocvičňu pre verejnosť z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení, koronavírusu Covid-19 SARS-CoV 20.

Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska sa riadi usmernením hlavného hygienika SR usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa obce Haniska. Rušia sa všetky spoločné podujatia a akcie do odvolania.

Zrušenie všetkých akcií okrem Zápisu do 1. ročníka

Prečítané: 161x
Riaditeľka školy informuje rodičov a žiakov školy, že od dnešného dňa ruší všetky akcie (turnaje, Hviezdoslavov Kubín, výlety, exkurzie, Deň otvorených dverí,...) až do odvolania. O náhradných termínoch Vás budeme vopred informovať. 

Zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 3.-4.apríla, platí. Prosíme však rodičov, aby z bezpečnostných dôvodov využili radšej elektronickú prihlášku zápisu dieťaťa, ktorú nájdete tu: https://haniskaskola.edupage.org/text5/


 Ďakujeme za pochopenie. 

Usmernenie – opatrenia voči šíreniu prenosných ochorení

Prečítané: 129x

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení rodičia,

 Vedenie Základnej školy Haniska 290, 044 57 Haniska, vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

     Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska sa riadi usmernením hlavného hygienika SR usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa obce Haniska.

 Riaditeľstvo školy zabezpečí:

  • Prísnu dezinfekciu priestorov školy (najmä spoločné priestory, sociálne zariadenia, kľučky na dverách),
  • Mydlá a jednorazové utierky do všetkých tried, sociálnych zariadení a pri vstupe do školskej jedálne,
  • Hygienu priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,
  • Pravidelné vetranie priestorov,
  • Pobyt žiakov počas veľkej prestávky v kmeňovej triede,
  • Sledovanie zdravotného stavu žiakov, v prípade, že sa u žiaka vyskytnú  príznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu žiaka, žiaka izolovať do určenej miestnosti, podať zákonnému zástupcovi žiaka pokyny pri postupe ( pozitívna/negatívna cestovateľská anamnéza),
  • Zdržiavanie sa osôb (zákonných zástupcov, rodičov) v priestoroch školy, možné iba na nevyhnutný čas.

 Žiaci boli  dňa 9.3.2020 poučení o týchto opatreniach prostredníctvom školského rozhlasu

 Vážení rodičia, žiadame vás, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin alebo počas posledných dní navštívili krajinu v zahraničí, v ktorej bol koronavírus Covid-19 SARS-CoV 20 potvrdený bezodkladne informovali o skutočnosti triednu učiteľku a odkonzultovali ďalší postup.

 V prípade, že sa žiaci vrátili, resp. prídu z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu musia kontrolovať svoj zdravotný stav v najbližších 14 dňoch od návratu. Taktiež musia vo zvýšenej miere kontrolovať svoj zdravotný stav v prípade, že boli v kontakte s osobou, ktorá sa z takejto oblasti vrátila.

 V prípade, že sa u ktoréhokoľvek žiaka objavila v priebehu 14 dní najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, musí:

  • Ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky,
  • V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku.

Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  • V prípade, že príznaky nebudú závažné, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

Vaše otázky môžete adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo aj na linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Odporúčame riadiť sa Usmernením hlavného hygienika SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf?fbclid=IwAR3I0FXFx9QNoaYeiPkvsZqjI30JABZjS9iw1DD00pjNNQ40d9_JsWh7eVA

 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

 Usmernenie budeme aktualizovať  so zriaďovateľom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach podľa aktuálneho stavu situácie.

 

 Mgr. Helena Borufková, riaditeľka školy

                                           

Deň sv. Valentína

Prečítané: 115x
14. februára 2020 sme si pripomenuli Deň sv. Valentína. Počas celého týždňa mohli žiaci písať valentínky svojim kamarátom, ktoré v daný deň rozdali valentínski poštári. Obdarovaní sa im nesmierne potešili. 

Valentín 7
Valentín 7 Valentín 7
Valentín 1
Valentín 1 Valentín 1
Valentín 5
Valentín 5 Valentín 5
Valentín 3
Valentín 3 Valentín 3

Neprehliadnite

Ešte stále nám môžete venovať 2% z Vašich daní - obe tlačivá môžete zasielať na adresu školy poštou, resp. mailom na ,, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. "

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Situáciu sledujeme a informáciu budeme aktualizovať.
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net