Tanečná horúčka v prúžkovanom tričku Tanečná horúčka v sivom tričku Tanečná horúčka v červenom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Oznam pre rodičov

Prečítané: 38x

Prosíme rodičov, ktorí požiadali o sady testov na domáce samotestovanie, aby si ich vyzdvihli v pondelok 13.9.2021 (pondelok) v čase 7,30 - 16,00 hod.

Ďakujeme!

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Haniska 290, 044 57 Haniska v školskom roku 2021/2022

Prečítané: 57x

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční 02. septembra 2021 (vo štvrtok) o 8,30 hod. 

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o jeho priebehu.  

 • Žiak odovzdá najneskôr 2.9.2021 Vyhlásenie o bezpríznakovosti (najlepšie prostredníctvom EduPage). Tlačivo je aj na vrátnici alebo ho nájdete aj na stránke školy, resp. tiež je aj na obecnom úrade v Sokoľanoch.  Pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendov a štátnych sviatkov je potrebné opätovné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.  
 • Žiak si nesmie zabudnúť rúško, ktoré musí mať aj počas vyučovania v ďalších dňoch. Musia byť prekryté horné dýchacie cesty. Jedno rezervné rúško musí mať žiak aj v skrinke.  
 • Žiak nesmie počas vyučovania javiť žiadne príznaky na ochorenie COVID-19. V opačnom prípade budeme kontaktovať rodičov.

 

2.9.2021 (štvrtok) od 8,30 – 9,45 hod.

 • Príchod žiakov do školy o 8:30 hod. pred hlavný vchod.
  • Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy.
  • Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie  o bezpríznakovosti, nemôže vstúpiť do budovy školy.
  • Žiaci vstupujú do budovy školy len v sprievode triedneho učiteľa s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky.
  • Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť len s jedným zákonným zástupcom s vypísaným Vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka (nájdete to aj v prílohe)
  • Slávnostné otvorenie školského roka bude od 8:30 do 9:45 hod., potom žiaci odchádzajú domov. 

Program v triede:
– organizácia školského roka
– školský poriadok  pre žiakov
– učebné pomôcky
– a iné informácie od triednych učiteľov

 

3.9.2021 (piatok)

 Dňa 3.9.2021 budú mať  všetci žiaci vyučovacie hodiny s triednym učiteľom.  Počas 5. vyučovacej hodiny bude prebiehať obed podľa harmonogramu.

Vyučovanie:

 • 1. ročník od 7:50 – 10:35 hod.
 • 1. stupeň od 7:50 – 11:30 hod.
 • 2. stupeň od 7:50 – 12:20 hod.

 

 • Pri rannom vstupe do školy bude žiakom námatkovo meraná telesná teplota.
 • Pri vstupe bude prebiehať dezinfekcia rúk.
 • Žiaci 1. A, 1.B a 3.A  vstupujú zadným vchodom  (bývalý vchod MŠ) najskôr od 7.30 hod.
 • Žiaci 2., 4. A, 4.B, 3.B,   5. a 6. ročníka vstupujú cez hlavný vchod najskôr od 7.30 hod.
 • Žiaci 7, 8. a 9. ročníka vstupujú cez átrium najskôr od 7.30 hod.
 • Nástup na obedy bude v určených intervaloch od 12,00 hod do 13,30 hod.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len so súhlasom riaditeľa školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.

 

Školský klub detí bude fungovať od 3.9.2021:

 • Ranný školský klub detí bude v prevádzke od 6.30 do 7.30 hod. Žiaci vstupujú cez hlavný vchod.
 • Popoludňajší školský klub detí bude v prevádzke do 16.30 hod.
 • Pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD, rodič zazvoní  na zvonček a čaká vonku.

 

Testovanie žiakov je na dobrovoľnej báze.

V priebehu školského roka budú mať rodičia, ktorí prejavili záujem, možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov  v domácom prostredí v počte 25 ks. O ich preberaní Vás budeme včas informovať.

 

Vyučovanie od 6.9.2021 bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.

Prílohy: 

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_Priloha_1.docx

vynimka_z_karanteny_priloha_2.docx

Vyhlasenie_bezpriznakovosti_navstevnika_skoly.docx

 

Školský semafor

Prečítané: 75x

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Prílohy: 

skolsky_semafor.pdf

pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

oznam_podmienok_vstupu_do_priestorov_skoly_a_skolskych_zariadeni.docx

najcastejsie_otazky.pdf

vynimka_z_karanteny.docx

Oznam ŠKD

Prečítané: 51x
 1. Dňa 2.9. 2021 (Št) ŠKD nie je v prevádzke.
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD pre 1. ročník nájdete na webe školy, alebo bude rodičom vydaná 2.9.2021 (Št). Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať vychovávateľke.
 3. Záznamy o zmenách  pobytu dieťaťa v ŠKD pre 2. – 4. ročník  nájdete na webe školy, alebo budú deťom vydané 2.9.2021 v triedach.
 4. Dňa 3.9. 2021 (Pi) môžu v ŠKD ostať iba deti s vypísanou žiadosťou o prijatí do ŠKD alebo záznamom o zmenách pobytu v ŠKD a prihlásené na obed.

Prílohy: 

Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf

Ziadost_o_jednorazove_uvolnenie_dietata_z_SKD.pdf

Odhlaska_z_SKD.pdf

Obedy od 1.9.2021

Prečítané: 72x

Od nového školského roka 2021/2022 končí celoplošné poskytovanie dotácií na stravu. Stravu bude v plnej výške uhrádzať rodič/zákonný zástupca.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytnutá dotácia na stravu sú:

 1. Dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a rodina je v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je vo výške životného minima. V tomto prípade sa rodič preukáže potvrdením z ÚPSVaR.

      2. Dieťa , ktoré žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus. V tomto prípade sa rodič
          resp. zákonný zástupca preukáže čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový bonus neuplatnil.

Upozorňujeme rodiča, že ak by si v čase poskytnutia dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí  byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Prosíme rodičov detí,  na ktorých sa vzťahuje poskytnutie dotácie na stravu, aby potrebné potvrdenia z ÚPSVaR a čestné vyhlásenia odovzdali do 25.8.2021 vedúcej ŠJ alebo administratívnej pracovníčke školy.

Bližšie info : tel. č.  055/6930101

 

Príloha: 

 

cestne_vyhlasenie.docx

 

prihlaska_obedy.pdf

 

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net