feed-image

Kritéria hodnotenia počas mimoriadnej situácie Covic-19 v školskom roku 2019/2020

Prečítané: 191x

Predmetové komisie a metodické združenie prerokovali a schválili návrh na kritériá v tomto znení:

1. – 4. ročník :  Žiak/žiačka sa zapájal/a do vyučovacieho procesu a v rámci svojich možností priebežne vypracovával/a zadané úlohy.

5.-9. ročník

·        Žiak/žiačka  sa zúčastňoval/a na  dištančnom vzdelávaní podľa svojich možností (email - Edupage, iné výukové programy – pracovné listy), prípadnú neúčasť zdôvodnil/ospravedlnil.

·        V rámci svojich zručností  a vedomostí riešil/a zadané úlohy, vypracovával/a pracovné listy, dodržiaval/a pokyny učiteľa.

·        Svoju prácu zdieľal/a jemu prístupnou formou, reagoval/a na spätnú väzbu vyučujúceho.

  Ak sa zo subjektívnych príčin žiakovi/žiačke nepodarí splniť určené kritériá, žiak/žiačka môže byť pred záverečným hodnotením preskúšaný/á. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.


Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net